In Memoriam

 

Hans Stronkhorst

 

Den Haag, 5 november 1948   -   Den Haag, 11 februari 2023

Ons gewaardeerde bestuurslid Hans Stronkhorst is overleden.

 

Wij leerden Hans kennen toen we bezig waren met de voorbereidingen voor het leggen van struikelstenen voor Udense holocaustslachtoffers. Hans is een kleinzoon van de Joodse David en Judith van Zwanenbergh. In tegenstelling tot haar ouders wist hun dochter Betty de oorlog door onderduik te overleven. Ze ontmoette verzetsman André Stronkhorst, die ook in Hoofddorp ondergedoken zat. André was in de oorlog weduwnaar geworden en had een dochter van twee, Anita. In december 1945 trouwden Betty en André. Ze kregen zoons Hans en Peter en vormden met elkaar een hecht gezin.

 

Hans was direct bereid om, samen met zijn dochter Mireille, zitting te nemen in de nieuw op te richten Werkgroep Struikelstenen Uden. Vanaf dat moment kwam Hans met zijn familie elk jaar naar Uden voor de herdenking van Holocaust Memorial Day.

 

Als bestuursleden mochten we van dichtbij meemaken hoe intens het voor hem was om zijn familiegeschiedenis te reconstrueren. We zagen de invloed hiervan op Hans, die zijn leven in een ander en vooral breder perspectief begon te zien. Hij gaf meerdere keren te kennen hoe gelukkig hij hiermee was.

 

Wij denken met genegenheid terug aan Hans en we hadden graag nog veel meer tijd met hem doorgebracht. We wensen zijn familie veel sterkte en saamhorigheid toe in deze zware tijd.